Η σημαντικότερη εξέλιξη της οδοντιατρικής τα τελευταία χρόνια είναι η αποκατάσταση των απολεσθέντων δοντιών και ιστών με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των κοχλιούμενων και συγκολλούμενων εργασιών απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και σεβασμό του πρωτόκολλου σε κάθε στάδιο.Το εργαστήριο Technident-Αλέξανδρος Κρούστης χάρη στην τεχνογνωσία και στην μέθοδο ψηφιακού σχεδιασμού και κοπής CAD/CAM, εξασφαλίζει την κατασκευή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων με το υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής. Διαθέτοντας επίσης πολύχρονη εμπειρία και στις υβριδικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις-πρόκειται για κοχλιούμενες εργασίες επί εμφυτευμάτων στις οποίες χρησιμοποιούνται δόντια οδοντοστοιχιών – είναι σε θέση να σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση για κάθε περιστατικό.