Το εργαστήριό μας Technident-Alexandros Kroustis αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή κινητών ορθοδοντικών μηχανημάτων τύπου Hawley για αποτελεσματική ενίσχυση της ορθοδοντικής θεραπείας.Τα ορθοδοντικά μηχανήματα αυτού του τύπου αποτελούνται από βασική ακρυλική πλάκα και μεταλλικά μέρη. Τα μεταλλικά εξαρτήματα των κινητών μηχανημάτων διακρίνονται σε συρμάτινο τόξο και άγκιστρα δηλαδή στα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν συγκράτηση στο μηχάνημα, και σε εξελίκτρες και ελατήρια τα οποία ασκούν δυνάμεις για τη μετακίνηση των δοντιών.