Το νέο πολυμερές χωρίς μέταλλο, ιδανικό για επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, επένθετες και μερικές οδοντοστοιχίες, στεφάνες και γέφυρες.

Πρόκειται για εξαιρετικά βιοσυμβατό υλικό, εύκαμπτο όπως το φυσικό οστό και με τέλεια συμπεριφορά στους μαλθακούς ιστούς.

Αποτελεί υλικό εκλογής κυρίως επί εμφυτευμάτων από Peek, διότι απορροφά τους κραδασμούς, είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, και δεν διαθέτει θερμική κι ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Το εργαστήριο Technident-Αλέξανδρος Κρούστης, αναλαμβάνει υπεύθυνα τη σχεδίαση και την κοπή σκελετών από Peek, καθώς και την κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων.