Η μερική οδοντοστοιχία χρησιμοποιείται όταν σε μια γνάθο λείπουν αρκετά δόντια και δεν μπορούν να αποκατασταθούν τα κενά χρησιμοποιώντας ακίνητες αποκαταστάσεις όπως είναι οι γέφυρες ή τα εμφυτεύματα. Είναι κατασκευή η οποία στηρίζεται στα εναπομείναντα δόντια με άγκιστρα ή συνδέσμους ακριβείας και η οποία αφαιρείται από τον ασθενή.Το εργαστήριο Technident χρησιμοποιεί μόνο βιοσυμβατά υλικά και διαθέτει πολύχρονη πείρα στο σχεδιασμό και στην κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών.